NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 16, Kwiecień 1983

Spis Treści

 
 
Rafał Witkowski - Strajk ekonomiczny  1
Dzikus Podziemia - 10 prawd oczywistych... nie dla wszystkich  2
Wacław Wojenny - Logika władzy  6
Lewak - Na kogo pracować?  9
Przedrukowujemy artykuł z pisma "Sprzeciw": Siwy - Krajobraz po klęsce 11
Wacław Wojenny - Polemiki z KOSem 12
Zagrożenie 13
Rafał Witkowski - Czy wizyta Papieża jest sprawą polityczną? 15
Europejczyk Środkowy - Komu grozi zagłada? 16
ER - Kohl nadal Kanclerzem 19
Starszy sierżant Ozimek - Spisek 5 mafiozów, czyli jak powstała "Niepodległość" 20
Poczta do i od Redakcji  
TKZ "Węzełek" - List do Redakcji "N" 21
Odpowiedź Redakcji 22
 
  DRUK: ZAKŁADY GRAF. im. OBROŃCÓW „WUJKA”
Dziękujemy za wpłaty: Zakat - 2 tys., AJP - 200+200,Albin 1000, AS 380, AS – grudzień 2000, Montezuma 4200, Antonio 10 DM, Wola 2450, Franciszek 1000, ZAKAT – 2 tys., AJP – 200 + 200.