NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 11-12, Listopad-Grudzień 1982

Spis Treści

 
 
ABC - Czy koniec Podziemia?  1
Komunizm - Elementy teorii 10
Pranie mózgów w PRL w 1983 roku 11
Wszystko postawili na komunizm 14
PZPR o związkach 16
Realista: Notatnik Historyka - "Dziś nikim, jutro wszystkim my" 16
Listy czytelników  
Zdzisław Aneczka - Kilka uwag o formie 18
Odpowiedź redakcji 19
Jałta Poczdamski - Fraszki 21
Wiersze 22
Opracowanie zbiorowe - Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość? 25
L.M. - Wolność, demokracja, niepodległość 30
 
 

DRUK: ZAKŁ. GRAF. im. OBROŃCÓW „WUJKA”, cena - 50 zł
Dziękujemy za wpłaty: N – hasło „Kolego” Agnieszki – 1000, N – hasło „Żółw” – 600, Kombatant – 2000, Upadły Baron – 500, Monika – 500, Dziadek – 1000, Kruk – 2000, Kobyła – 350, K.W. – 750