NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 13-14, Styczeń-Luty 1983

Spis Treści

 
 
Dzikus Podziemia - Po kapitulacji podziemnej "Solidarności"  1
Deklaracja "Solidarności"  5
Komentarz Redakcji  5
Henryk Pobożny - Czy klęska Kościoła?  6
Oskar Ekonomicki - Gospodarka 1983 - Nadzieje i obawy  9
Poczta do i od Redakcji  
Robotniczy Ruch Oporu - Kilka uwag o artykule programowym zawartym w numerze 11/12 miesięcznika "Niepodległość" 29
Odpowiedź Redakcji na Kilka uwag o... 13
Syn Sybiraka - Dlaczego opłaca się być pacyfistą? 14
Homo Sapiens-Politicus - Fałszywe przesłanki.  Redakcyjna odpowiedź Synowi Sybiraka 15
Spostrzeżenia Wczasowicza - Słowacy na Spiszu 18
"Ahoj" - Poczta z Czechosłowacji 20
Witold Lewkowski - Co nowego nad Dunajem? 22
Godfryd Bednorz - Poczta z NRD? 24
Dzikus Podziemia - Rozwiązanie kwestii radzieckiej, Cz. I 27
 
  Druk: Zakłady Graficzne im. Obrońców „Wujka”
cena 50 zł
Dziękujemy za wpłaty: Anna 44 – 1000, Kumpel Agnieszki – 1000, Wujek – 1500, Gawrych – 1000, Zośka – 500, Rudy S. – 2000, Trzy Kopytka – 5900, Franciszek – 1000, Aligator – 10000! Redakcja