Zespół (niepełny) "Niepodległości" Warszawa, listopad 1993

   
Od lewej: Stanisław Rojek, Stanisław Kotowski, Norman J. Pieniążek, Maria Słowikowska, Witold Gadomski, Adam Chajewski
   
  Nieobecni na spotkaniu: Jerzy Targalski, Tomasz Kołodziejski,...