Część zespołu "Niepodległości" Warszawa, listopad 1993

   
Stoją od lewej: Stanisław Kotowski, Witold Gadomski, i Norman J. Pieniążek.