1990: Ogłoszenie o wernisażu grafiki podziemnej Teresy i Mariusza Wieczorkowskich i promocji ostatniego numeru "Niepodległości" (Numer 100) i zamknięciu działalności wydawniczej naszego pisma.  Wernisaż ten odbył się w dawnym Muzeum Lenina w Warszawie, przemianowanym na Muzeum Ruchów Społecznych i Niepodległościowych.