NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 24, Grudzień 1983

Spis Treści

 
 
Antoni Wichrzyciel - Kryzys przywództwa, Cz. II  1
Piętaszek (ucywilizowany Dzikus Podziemia) - Co robić?  3
Poczta do Redakcji  
Ursyn Świerszcz - Polityka czy dezinformacja?  7
Rydz (test nadesłany z RKW) - "Niepodległość" czyli o strukturze myślenia rewolucyjnego  8
Czytelniczka - List 17
Odpowiedzi Czytelnikom  
Ogólna odpowiedź czytelnikom 18
KPN - czyli jak zniszczyć konkurencję - odpowiedź Świerszczowi 21
Kontrrewolucyjny językoznawca - odpowiedź Rydzowi 22
Między pacyfizmem a terroryzmem - czyli odpowiedź najbardziej powściągliwego członka redakcji na list "Czytelniczki" 25
Redakcja "N" - Psia buda czyli realizm polityczny 26
 
 

Druk: Zakłady Graficzne im. Obrońców „Wujka”
cena - 60 zł
Potwierdzenie wpłat: Teka – 2000, Żarówka – 500, Magnolia – 500, Zielna – 2000, Tomasz M. – 500, Roman 86a – 500. Dziękujemy!