NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 23, Listopad 1983

Spis Treści

 
 
Założenia programowe  1
Wojciech Wojenny - Jaka walka?  3
Zyndram Zmaszkowski - Związek, partia, czy ruch społeczny?  6
Jerzy Mirowski - Kaganiec  8
Wacław Wojenny - Oszustwo pacyfizmu 10
Raymond Aron - Pershingi - Test europejskiej odwagi 13
Jan Lawicz - Wiersze 15
Materiały nadesłane  
Ahoj - Pocztówka z Czechosłowacji 16
Prowokator Zachodni - Homo geopoliticus 17
Poczta do i od Redakcji  
Michał - Przyszłość należy do nas 19
Czytelnik - List do Redakcji 20
Redaktor XYZ - Myśl polityczna zamiast terroru - w odpowiedzi na list 21
Tow. Alojzy Ciupa - List starego komunisty do redakcji prorządowego tygodnika 23
11 listopada 1918 - 11 listopada 1983 Okł.
 
 

Nobel ’83 Lech Wałęsa, Gdańsk. Panie Przewodniczący! Podobnie jak cała Polska, redakcja nasza przyjęła z ogromną radością wiadomość o przyznaniu Panu Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983. Mamy, inne niż Pan, poglądy na celowość stosowanej przez opozycję taktyki, lecz cel mamy identyczny – NIEPODLEGŁĄ, DEMOKRATYCZNĄ, WOLNĄ POLSKĘ. Prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji.
Redakcja „Niepodległości”.

DRUK: ZAKŁADY GRAFICZNE im. OBROŃCÓW „WUJKA”
cena - 50 zł
Potwierdzenia wpłat: N – 1060, …, Batory – 5000, Emerytka – 1000, Marian – 5000, Bolko – 10 arbuzów, Żarówka – 500. – Dziękujemy MO. Zapraszamy do współpracy (nie mylić z potwierdzeniem w poprzednim numerze).