NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 20, Sierpień 1983

Spis Treści

 
 
Dzikus Podziemia - M. Poleskiego myśli o programie i organizacji, Cz. II  1
Dzikus Podziemia - Solidarność Walcząca - partia polityczna czy związek zawodowy?  4
Turkuć Podjadek - Fenomen  6
Lejb Rozenschwantz - Odpowiedź "Ojczyźnie"  7
Red. "N" - Sprostowanie  7
Wacław Wojenny - Porozumienie to niepodległość  8
J. Pod. - U progu dyskusji politycznej  9
Janusz Nowicki - Dlaczego wolność? 12
Józef K. - Stan polskiej emigracji w 1983 roku 14
Dzikus Podziemia - Polska reprezentacja narodowa 17
Leszek Morfeusz - Polacy wobec kwestii wschodniej (c.d.) 20
Poczta do i od Redakcji  
Moje umiarkowane zdanie 25
Odpowiedź Redakcji 25
 
  Bądź ostrożny – następna amnestia za 10 lat!
DRUK: ZAKŁADY GRAFICZNE im. OBROŃCÓW „WUJKA”
Wpłaty: Krzysztof Jerzy L. – 120 000, od Wrońskich – 1000, Lafayette – 500, Wanda – 200. Pozdrowienia dla Adama z Madrytu. Podziękowania dla Oskara za pomoc, N- 20, Panu Profesorowi dziękujemy 300 + 150.
Czytelniku! Każda złotówka – a tym bardziej dolar – wpłacone przez Ciebie na nasz fundusz zostanie wydana na walkę z komunizmem i Związkiem Radzieckim!
Dziękujemy za pomoc Dzikusowi z Zaolzia – 300, Kali – 2, Kumpel Agnieszki – 2, Wrońscy – 1000, Dans – 8.