NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 18-19, Czerwiec-Lipiec 1983

Spis Treści

 
 
Antoni Wichrzyciel - Przesilenie majowe  1
Dzikus Podziemia - M. Poleskiego myśli o programie i organizacji  5
Leszek Morfeusz - Polacy wobec kwestii wschodniej  8
Turkuć Podjadek - Żydzi, ubowcy i... polityka 11
Franciszek Ciecierski - Kapelusz kardynalski dla Łotysza 15
Henryk Pobożny - Gra Watykan - Moskwa 16
Dzikus Podziemia - Pozytywizm w totalitaryzmie? 22
Ski - Reforma Wschodu - złudzenia Zachodu 26
Poczta do i od Redakcji  
Syn Sybiraka 31
Miluś - List 31
Komentarz własny najbardziej zajadłego członka redakcji - Dupą do przodu 32
 
 

Druk: Zakłady Graficzne im. Obrońców „Wujka”
cena – 60 zł
Wpłaty:
Bez hasła – 1000, Przyczepa – 500, Żarówka – 1000 + 1500, MR – 200, Docent – 500, ZAKAD – 1000, J.K. – 1000, M.F. Rakowski – 5000, Pan BN – 3000, D.T. – 5000,
Kazik – 2000, Kumpel Agnieszki – 1500, Pies – 2000. Serdecznie dziękujemy.
CZYTELNIKU! KAŻDA ZŁOTÓWKA, JESZCZE BARDZIEJ DOLAR, WPŁACONY PRZEZ CIEBIE NA NASZ FUNDUSZ ZOSTANIE WYDANY NA WALKĘ Z KOMUNIZMEM I ZWIĄZKIEM RADZIECKIM!