NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 17, Maj 1983

Spis Treści

 
 
Wacław Wojenny - Skończyć z dryfowaniem  1
Karol Podziemny - Degeneracja rewolucji: komuno-faszyzm najwyższym stadium socjalizmu  2
Wacław Wojenny - Solidaryzm - nowa utopia społeczna  5
Wacław Wojenny - Raport z badań  6
Poradnik podejrzanego Polaka  9
B.D. - Działania symboliczne a polityczne 11
Rafał Witkowski - Logika rewolucji 13
To było zaskoczenie i rozczarowanie - przedruk z CDN, Nr., 7/8, 1-15.01.83, tygodnika wrocławskich studentów 19
Wiersze 22
 
  DRUK: ZAKŁADY GRAFICZNE im. OBROŃCÓW „WUJKA”
Redakcja dziękuje za wpłaty: Belfer 3000; Kumpel Agnieszki 1000; Emeryci 1700; Władysław – Maria 2000; Marynarz 1000; Belfer 2+1; Marynarz 1000; Władysław – Maria 1000; Emeryci 1700; Kumpel Agnieszki 1000; Pies 1100; KOBYŁKA 365.