NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 15, Marzec 1983

Spis Treści

 
 
Rafał Witkowski - Styczeń 83 i co dalej?  1
Dzikus Podziemia -  Bunt czy rewolucja?  2
Opracowanie Zbiorowe - Samorząd Pracowniczy - sukces, czy manewr aparatu władzy?  3
Poczta do i od Redakcji  
List działacza "S" niskiego szczebla  5
Odpowiedź Redakcji  6
Karol Maria W. - Mikroelektronowy słoń a sprawa polska  7
Natalia - Dalsze trwanie komunizmu a stan zdrowia Polaków 12
Dziwny - Józef Kuśmierek odkrywa przyczyny kryzysu 15
EMTE - Deklaracje, deklaracje 18
Dziwny - Gdzie na Zachodzie są nasi sojusznicy? - Odpowiedź KOSowi 20
 
  DRUK: ZAKŁADY GRAF. im. OBROŃCÓW „WUJKA”
Dziękujemy za wpłaty: Dziękujemy za wpłaty: Anna – 1000 + 2000, Gruber – 1000, Bosman – 800.