NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 8-9, Sierpień-Wrzesień 1982

Spis Treści

 
 
Redakcja - Nowy etap  1
XYZ - "Solidarność" a opozycja demokratyczna - cele i zadania  4
L.M. - czy sama Polska może być niepodległa? 10
Józef S. - Niedemokratyczni demokraci czyli o komunistach opozycjonistach 12
J.W. - Czy komunizm jest poznawalny? 15
B.J. - Jaka Polska?  Elementy programu 17
Przedruki z prasy opozycyjnej 23
Wrocławska "Solidarność Walcząca" 23
Łódzkie "Przedwiośnie" 25
Listy od czytelników i odpowiedzi Redakcji  
W sprawie programu "Świadkowie" 27
Uczestnik walk - Obrona drugiej barykady - Listy z "Wujka" 27
Andrzej Zgoda -  O politycznym działaniu 29
Pokrzywa - Długie nocne rodaków pisanie 31
Satyra  
Praca zbiorowa - Konferencja 35
Jałta Poczdamski - Fraszki wojenne 36
Praca zbiorowa - Porozumienie 37
Jan Lawicz - Wiersze 38
 
 

Dziękujemy za wpłaty: Rafał 850, Nocne Marki 600, Agnieszka, Emil 5000, Ursus – nadpłata 4000. Ryśkowi/Kilonia za zszywki
Redakcja
Numer złożono 18 września, oddano do druku 22 września, oddano do kolportażu 29 września. cena – 50 zł