NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 7, Lipiec 1982

Spis Treści

 
 
XYZ - Dlaczego krytykujemy?  1
T.L. - Trzy bieżące problemy - czerwiec 1982  5
W.J. - Ogólne zasady strajku generalnego  9
Jakub Rybarski - Czy będzie lepiej? 14
Z.R. - Rządzić samorządem 16
Sprawy międzynarodowe  
M.K. - Izrael przestał graniczyć z ZSRR 17
J.K. - Koniec okresu ochronnego na niedźwiedzie 19
L.M. - Hamburg nie głosuje już na Breżniewa 20
Oskar Ekonomicki - Spekulacja 22
Wiersze 24
 
  Cena - 30 zł
Dziękujemy za wpłaty: Żeromski 1750, Emeryci 3200 Redakcja
Numer złożono 21 lipca, oddano do druku 24 lipca, oddano do kolportażu 29 – 31 lipca.