NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 3, Marzec 1982

Spis Treści

 
 
Zenobi Kowalski: Wojenne Plenum czyli ekshumacja PZPR  1
Reforma i pałka  3
Co myśleli Polacy kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego? – sondaż “Paris - Match”  4
Gospodarka - W którym roku powrócimy do punktu wyjścia  7
W łagrach - „Generał Jaruzelski dał nam po to pały, żebyśmy Was lali”  8
Polemiki - Stefana Bratkowskiego Posłanie do Leonida Breżniewa 11
Programowa bezprogramowość 14
 
  cena - 20 zł
Wpłaty:
Żeromski – 3 tys. Dziękujemy.
Numer zamknięto 1 kwietnia 1982r.
Oddano do druku 6 kwietnia 1982r.