NIEPODLEGŁOŚĆ Numer 2, Luty 1982

Spis Treści

 
 
Czekając na rok 1918 1
Obserwator – ZSRR a komuno-faszystowski zamach stanu w PRL 1
Wojna?! – wywiad gen. Dubieckiego 2
Czy wojny można uniknąć? 2
Program minimum 3
Co dalej z „Solidarnością”? 5
W łagrach: Gryps z Włodawy 6
Gospodarka: Perspektywy RWPG 7
Wieś: Dlaczego chłopi nie sprzedają i co z tego wyniknie 8
 
  (Numer 2 złożono 28 lutego, 1982 i oddano do druku 5 marca, 1982)